صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
تفرش
 
فانده هائی از ایل شاهسون و هم چنین بافنده های شهرنشین شهرستان تفرش فرش هائی که یک پوده و نسبتاً مرغوب بیتشر در اندازه های دو ذرعی می بافند که از لحاظ نوع بافت و رنگ های مصرفی در رنگرزی الیاف و هم چنین شکل خاص ترنج میانی در بین تولیدات استان مرکزی به وضوح مشخص می باشند.ترنج فرش های آن شباهت زیادی به صفحه ساعت دارد با این تفاوت که به جای 12 عقربه ساعت 16 نشانه از پیرامون ترنج میانی فرش خارج می شوند. رنگ های متداول در رنگرز خانه های تفرش بیشتر در زمینه های قرمز سرخابی، آبی سیر، کرم، نارنجی و سبز می باشند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.