صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
ارسال کالا
 
ارسال کالا از ایران با سه روش معمول امکان پذیر است : هوائی - زمینی - دریائی
ما میتوانیم کالا را به سه روش فوق ارسال نماییم و این بستگی به میزان سفارش خریدار و همچنین درخواست ایشان دارد.
در روشهای مختلف ارسال کالا شرایط خواص خود وجود دارد از آن جمله ارسال هوائی سریعتر و پر هزینه تر است و ارسال دریائی توسط کانتینر های بیست یا چهل فوت انجام میشود و چنانچه مقدار کالا کمتر باشد باید حداقل از یک کانتینر بیست فوت استفاده کرد البته هزینه بسیار مناسب است لیکن مدت حمل طولانی تر میباشد و در حمل زمینی لازم است به کشور مقصد و شرکت حمل کننده و میزان کالا توجه نمود
حمل مرکب نیز امکان پذبر است و لازم است در خصوص حمل با توجه به شرایط تصمیم گرفت
  

rug
تاریخچه
طرحها
جنس مواد
رنگها
نقش قالي
طبقه بندی فرشها
دستگاههای قالیبافی
مراحل بافت فرش
شستشوی بعد از بافت
بافت قالی در استانها
مواظبتهای لازم از فرش
تعمیرات فرش
دکوراسیون و خرید و فروش
rug
چرا صادرات فرش ایران
اینکوترمز
بیمه
حمل و نقل
در باره ما
تماس با ما
نقشه سایت
rug
 
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.