صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
ساروق
 
در شهرضا قالي و قاليچه هاي و قاليچه هاي زيبائي برابر طرح هاي اصفهان و قم با پرزهايبه نسبت زيبا و بافت متراكم و رنگ هاي زنده و درخشان بافته مي شود. يكي از طرح هاي مورد اقبال درمراكز بافندگي شهرضا و شهر مجارو آن بروجن، طرح شاه عباسي لچك و ترنج طُرِه اي است. وجه تسميه طره اي از آن جهت است كه لچك هاي طرح با طره هاي مركب از يك رديف خط هاي مستقيم و منحني از دو طرف به هم پيوسته شده و در نتيجه متن طراح را به صورت بيضي بزرگي جلوه گر ساخته اند. حاشيه و متن فرش با تضاد رنگي كامل، بطور معمول آبي آسماني درمقابل آبي سرمه اي و يا سفيد در مقابل قرمز مي باشند

نجف آباد
شهرستان نجف آبادبا يازده هزار بافنده آن يكي از مراكز با اهميت توليد فرش در استان اصفهان است. طرح هاي لچك ترنج منعكس شده بر روي دست بافت هاي اين ناحيه، صرف نظراز ظرافت بي همتاي فرش هاي اصفهان، شباهت هاي فراواني را با توليدات بافنده هاي هنرمند اصفهان تداعي مي كنند. رنگ هاي قرمز روشن و سفيد نخودي در قالي هاي اين شهر به حالت غالب و مسلط جلوه گر مي شوند
 
بافنده نجف آبادي تقريباً در همه اندازه ها مي بافند. در تناسب بين طول و عرض، فرش هاي آن به نسبت، عرض كم تري دارند و در نتيجه مانند فرش هاي نائيني باريك و بلند هستند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.