صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
نهاوند
 
در شهرستان نهاوند فرش هائي در اندازه هاي بزرگ و دو ذرعي هاي باريك و كناره هاي پهن و به ندرت ذرع و نيم با رنگ هاي به نسبت تند قرمز و آبي بافته مي شود

فرش هاي لچك و ترنج نهاوند علامت مشخصه ويژه اي دارند كه به سهولت از طرح هاي مشابه در نواحي مجاور تشخيص داده مي شوند به اين كيفيت كه موتيف ها و دسته گل هاي حاشيه در فواصل معين با شكافتن نوارهاي محافظ حاشيه در زمينه فرش تداخل مي نمايند و اين كيفيت است كه در طرح هاي مناطق مجاور كمتر ديده مي شود

مهربان
درهفتاد كيلومتري شامل همدان منطقه مهربان قرار گرفته كه در آن دو نوع فرش بافته مي شود. يكي گونه قديمي كه بيشتر درسبك هندسي و با اندازه هاي دو ذرعي و كناره هاي عريض بوده و نوع ديگر كه بيشتر به صورت كناره هاي طويل و باريك و يا قاليچه هائي در سبك فرش هاي ساروق آمركائي مي باشد. كيفيت الياف و رنگ هاي آن ها به نسبت خوب است. رنگ هاي مسلط در فرش هاي آنان قرمز تيره و آبي است اما كاربرد ساير رنگ ها مانند زرد طلائي، بژ و آبي روشن نيز درميان رنگرزان اين ناحيه كم و بيش معمول است

دست بافت هاي عشاير بَرچالو
در منطقه اي محاط شده در بين شهرستان هاي همدان، تفرش و فراهان طايفه اي ازتركان كه بنابر شواهد تاريخي نسبت آن ها به هلاكوخان مغول مي رسد فرش هائي كه يك پوده و پرز بلند اغلب در سبك گلدار با طرح هاي لچك و ترنج مي بافند. ترنج دايره اي شكل قاليچه هاي اين طايفه با دو سر ترنج بزرگ كه در حقيقت دو گلدان مملو از دسته هاي گل هستند و با رنگ هاي شاداب برزمينه عاجي فرش جلوه خاصي دارند. حاشيه اين قاليچه ها كه بيشتر در اندازه هاي دو ذرعي و ذرع و نيم يافته ميشوند مانند غالب فرش هاي نواحي غربي ايران از سه نوار تشكيل شده و نوار مركزي بطور معمول دررنگ آبي تيره است

كبوتر آهنگ
در جنوب مهربان بخش كبوتر آهنگ و شهرستان بهار قرار دارد كه در گذشته فرش هائي با كيفيت مرغوب در مراكز قالي بافي آن ها تهيه مي شده است و برخي از آن ها آن چنان از زيبائي و ظرافت سرشار بوده است كه امروزه نمونه هائي از آن ها زينت بخش مجموعه هاي شخصي و موزه هاي جهان گرديده اند. ولي متأسفانه اين روزها به دليل بي توجهي درتهيه مواد اوليه مرغوب وعدم دقت در بافت شهرت بافته هاي آن تا حدودي از بين رفته است.رنگرزان كبوتر آهنگ از قديم در كار خود از تجربه اي سرشار برخوردار بوده اند. آن ها درتهيه نوع رنگ آبي درخشان كه به اصطاح پر طاوسي خوانده مي شود و رنگ طلائي پر مايه اي كه از گياه اِسپَرَك تهيه مي كنند مهارت زيادي دارند. كار اين رنگرزان را بافنده هاي منطقه با بافت فرش هائي در اندازه هاي استاندارد و گاهي بسيار بزرگ بر روي دارهاي قالي تكميل مي كنند. رنگ متن فرش هاي آن اغلب قرمز و يا بژ است

در گذشته فرش هاي كبوتر آهنگ با پيروي از طرح هاي لچك و ترنج و بته اي درسبك شاخه شكسته بافته مي شد ولي از حدود پنجاه سال پيش به اين طرف طرح هاي گل دار ساروق در بين بافنده هاي اين ناحيه با اقبلا بيتشري مواجه بوده اند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.