صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
مرند
 
شهرستان مرند در 68 کیلومتری شمال غربی تبریز قرار گرفته است. در این شهر از زمان های قدیم فرش بافی رواج داشته است و شاهد این ادعا یکی از اشعار خاقانی شروانی است که در آن از قالی مرند نام برده شده است:
شاید ار قالی مرندی نیست چون مرا سندس است و استبرق
نقشه ها و بافت مرند و همچنین شهرستان خوی همانندی فراوانی با طرح و بافت تبریز دارند به گونه ای که تشخیص آن ها از تولیدات تبریز به آسانی میسر نیست

کارگاه حاج جلیلی که از نیمه دوم قرن نوزدهم در این شهر در زمینه فرش بافی فعالیت داشته است با فرش های مرغوب و اعلای خود به قالی بافی مرند شهرت قابل توجهی داده است

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.