صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
لرستان
 
ايلات لر از قدمي ترين عشايري هستند كه درغرب ايران و در دامنه هاي سلسله جبال زاگرس در ميانه مردم شهرنشين و ساير ايلات در يك زيست گاه پهناور كه مشتمل بر قسمت هائي ازاستان هاي فارس، كهكيلويه و بوير احمد، اصفهان، بختياري، اراك و لرستان مي باشد به گونه چادرنشيني و بعضي اسكان يافته با حفظ تمام خصوصيات قومي خود زندگي مي كنند.
سابقه بافندگي در ميان عشاير لر بيشتر از يكصد و پنجاه سال نيست. توليدات اندك آن ها گرچه از نفاست فرش هاي شهر بافت بي بهره است ولي در عوض با طرح هاي ساده و اكثر زيبائي كه بيشتر در سبك هاي هندسي و شاخه شكسته مجسم مي شوند طرفداران پرو پا قرصي در ميان معماران و دكوراتورهاي اروپائي براي خود پيدا كرده اند. روش هاي بافت و طرح هاي قالي تيره هاي متعدد الوار در كليه اين مناطق كم و بيش يكسان بوده و فرش هاي آن ها اغلب با كاربرد رنگ هاي طبيعي و به صورت ضخيم بافته مي شوند. بافت قاليچه هاي مخصوصي به ناك گَبّه كه درقالي بافي فارس آن ها را مطالعه مي كنيم ا ويژگي هاي قالي بافي اين ايلات است. بيشتر در اندازه هاي كوچك در ميان بافته هاي برخي از آنان از جمله الوار ساكن نصرآباد(جنوب اصفهان) نيز ديده مي شود.
تار و پود فرش هاي آنان از مخلوط پشم هاي گوسفند و بز و گره فرش ها نيز با توجه به سنت هاي بافندگي تيره هاي مختلف از نوع فارسي و گاهي تركي مي باشند. رنگ هاي قرمز مايل به قهوه اي، سرمه اي، بژ و سفيد نخودي در مجموعه فرش هاي لرستان حالت مسلط را دارند.
بافنده هاي لر بر اساس سنت هاي محلي مانند برخي از بافنده هاي مناطق غربي و شمال غربي ايران ريشه فرش هاي خود را در قسمت پائيني قرش به صورت بسته و متصل به هم در مي آورند و پاره اي نيزلبه هاي فرش هاي خود را با سليقه هاي ايلياتي خود منگوله دار مي نمايند كه خالي از لطف و زيبائي نيست.
عشايرلر به تبعيت از رسوم و سنت هاي ايلي و رفع احتياجات روزمره و يا سرگرمي به بافت قاليچه هاي گره دار بسيار كوچك و رواسبي و خورجين و كيسه نمكي و غيره علاقه زيادي نشان مي دهند. آن ها به گليم بافي ينز اهميت فراواني مي دهند. گليم هاي آن ها چه از نظر شكل و اندازه و چه از نظر روش هاي بافندگي شباهت زيادي با بافت هاي ايل قشقائي دارند.
قالي بافي لرستان را با شرح جزئيات بيشتري در سه مركز با اهميت اين منطقه مورد مطالعه قرار مي دهيم

خرم آباد
خرم آباد مركز استان واقع در سر راه تهران به اهواز مركز مهم داد و ستد بافته هاي ايلات مستقر در اين منطقه است. از مشخصات ويژه فرش هاي خرم آباد بافت ضخيم و پشمالود ورنگ هاي تيره آن ها در مايه هاي آبي، قهوه اي، قرمز، ارغواني و خاكستري و ارزاني بهاي آن ها است.
بافنده هاي لرستان در بافت فرش هاي خود به طرح بته اي سرتاسري تمايل زيادي نشان مي دهند. در اين طرح متن فرش با رديف هاي بُته دوسريه (نوك بته ها در هر رديف در جهت مخالف رديف قبلي نشانه گرفته اند) تزئين شده است. حاشيه اين فرش ها به تفاوت با نقش بته هاي پشت سر هم و يا تيغه هاي اره مانند كه به تناوب يكي به رنگ قرمز و ديگري به رنگ آبي است تزئين شده اند.
پاره اي از فرش هاي خرم آباد به صورت موزائيكي طراحي شده اند. به گونه اي كه متن فرش با اشكال شش ضلعي تقسيم شده اند و در داخل هر كدام از اين خانه هاي هندسي به تناوب نقشي از درختان بيد و خشه هاي انگور و كَله گوسفند و ساير عناصر مورد علاقه آن ها بافته شده است.
گاهي تنه درختي با نقش تلفيقي از شكل درخت سرو و بيد مجنون متن برخي از گبه هاي خرم آبادي را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند. حاشيه هاي اغلب بسيار باريك و با متابعت از زمينه ساده و بي تكلف اين دست بافت هاي ايلياتي با موتيف بسيار ابتدائي تزئين شده اند.
درفرش هاي ترنجدار اين ناحيه ترنج و يا ترنج هاي مياني به صورتي كم و بيش غير متعارف و با سر ترنج هائي بزرگ و چند طبقه طراحي شده اند. در چهار گوشه زمينه اين فرش ها و در مجاورت لچك ها گاهي نقش خوشه اي انگور را وارد مي كنند

بروجرد
بروجرد نيز يكي از مراكز عمده و فعال خريد و فروش فرش هاي دست بافت ايلات لر و هم چنين فرش هاي همدان است. قالي بافي در اين شهر سابقه اي نسبتاً طولاني دارد. درقرن گذشته علاوه بركارگاه هاي بافندگي فعال اين منطقه واحدهاي تيهه رنگ هاي طبيعي نيز در بروجرد فعاليت مي نمودند كه در آن ها روناس، اِسپَرَك، پوست و گل انار و ساير مواد رنگدار طبيعي را به صورت پودر در آورده و ضمن تأمين مصرف داخلي مقداري را نيزبه كشورهاي اروپائي صادر مي كردند.
كاربرد رنگ هاي متعدد در فرش هاي بروجرد بسيار محدود است و همان تعداد معدود نيز اغلب با يك ديگر حالت تضاد داشته و يا به عبارت مصطلح تر در كنتراست كامل هستند

فرش هاي بروجرد در سبك هاي گلدار منحني و شاخه شكسته و با استفاده از موتيف ها و نقوش شاه عباسي و هراتي و بُته اي بافته شده و اغلب با بافت ضخيم با پودهاي تيره رنگ و پرزهاي بلند در رنگ هاي قرمز و آبي تيره و بالاخره در اندازه هاي ذرع ونيم و دو ذرعي و كناره هاي معمولي به بازار عرضه مي شوند.
هان طور كه در بالا اشاره شده يكي از طرح هاي متداول در قالي بافي بروجرد طرح بُته اي سرتاسري است كه در مقايسه با ساير طرح هاي بُته اي رايج در لرستان اين اختلاف در آن به چشم مي خورد كه اندازه بته ها در اين طرح ها بسيار بزرگ مي باشند به گونه اي كه گاهي تمامي متن يك قاليچه و دو ذرعي با حدود 16 تا 18 نقش بته پوشانده مي شود.
اندازه هاي مورد علاقه بافنده هاي بروجرد ذرع و نيم، دو ذرعي و فرش هاي چهار گوش است

سرآبند
سرآبند در يك ناحيه كوهستاني و صعب العبور در غرب راه آهني مسير اراك- خوزستان واقع شده است.در اين بخش بزرگ كه 300 روستا را در بر مي گيرد و به دلايلي نامعلوم بر روي نقشه جغرافيائي اثري از آن ديده نمي شود از زمان هاي قديم فرش هائي با گره هائي تركي و فارسي با حداكثر 2500 گره در دسي متر مربع با طرح كاج سرآبند كه به طرح بته ميري شهرت يافته، بافته مي شود. در آن ها گاه نقش ترنج كوچكي نيز ديده مي شود. حاشيه اين فرش ها توري مانند بوده و در زمينه سفيد شكري بافته مي شود و به اين لحاظ در جرگه طراحان نقش قالي به حاشيه شيرشكري معروف شده است.
پشم هائي كه در گذشته در قالي بافي اين ناحيه مصرف مي شد نرم و درخشان بود ولي اين روزها كيفيت آن ها تا حدودي تنزل كرده است.
فرش هاي سرآبند دربازار بيشتر به نام « مير » و يا « مال مير» خوانده مي شود. وجه تسميه « مير» احتمالاً به روستاي مال مير مركز اداري اين بخش بر مي گردد

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.