صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
ليليان
 
در جنوب اراک منطقه کوچکی است بنام کَمَره که در یکی از روستاهای معروف آن بنام لیلیان، ارامنه ای سکونت دارند که پیشه آن ها از زمان های قدیم فرش بافی بوده است. دست بافت های آن ها یک پوده و با گره سنه و به رنگ های قرمز و با ظاهری مخملی بافته می شوند

فرش های لیلیان از نظر طرح و تا حدودی از نظر رنگ کم وبیش شبیه فرش های « ساروق – امریکایی » هستند. ترنج میانی مانند عنکبوتی در میان تار در متن فرش آویزان است و دو سر ترنج آن مانند دو چتر طاووس به نظر می آیند بقیه متن فرش با دسته گل های پر مانند پوشیده شده است در فرش های لیلیان نیز پودهای صورتی رنگ به کار می برند و در تمام اندازه ها بافته می شوند. اشاره ای به نام ساروق امریکائی شد که به لحاظ آشنائی بیشتر آن را مطالعه می کنیم. در پایان جنگ جهانی اول نماینده یک شرکت آمریکائی که در ناحیه اراک درزمینه فرش فعالیت تجارتی داشت از میان نقشه های متداول در اراک و ساروق تعدادی طرح برای سلیقه امریکائی ابداع و انتخاب کرده و مطابق این طرح های فرش هائی دو پوده و پرز بلندی را در اندازه های مختلف درزمینه قرمز با حاشیه سرمه ای و با بژ روشن به تعداد زیاد بافته و به امریکا صادر نمود

با بافت فرش های برابر با سلیقه آمریکائی سنتی ساروق تا مدتی به بوته فراموشی سپرده شد ولی در پاره ای از مرکز های بافندگی اراک این نقشه ها به تمامی جذب و با طرح های آن ها مخلوط شد. طرح های ساروق آمریکائی که به سهولت از سایرطرح های اراک قابل تشخیص هستند غالباً فاقد لچک های چهار گانه بوده و ترنج میانی نیز بر خلاف ترنج های سنتی فرش های ایران فاقد خطوط حد فاصل ترنج و متن میباشد. در متن این فرش ها دسته های گل و برگ های پیچیده بزرگی که اطراف آن ها با گل های کوچک پوشیده شده به صورت مجرد و جدا از هم دیده می شود. بافنده های دهکده مسلمان نشین ریحان از بخش کمره به عکس، لیلیان وشش روستای ارمنی  نشین ناحیه، بدون آن که از طرح آمریکائی تبعیت کنند فرش هائی مطابق با طرح های اراک تولید می کنند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.