صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
كرمان
 
قالي بافي دركرمان سابقه اي بسيار طولاني دارد. قطعه اي از يك تخته فرش بافته شده دراين شهر كه در موزه حضرت امام رضا عليه السلام درمشهد نگاه داري مي شود بر سابقه اي دست كم درحد پانصد سال بافندگي درزمينه فرش هاي گره دار كرمان شهاد مي دهد. به عقيده سرجان شاردن (SIR JHON CHRDON) بهترين و بزرگ ترين فرش هائي كه به دربار ها را يافتند اكثر توسط هنرمندان چيره دست اين خطه طراحي و بافته شده بودند. ماكوپولو (MARCO POLO) سايح معروف ايتاليائي نيزهمين عقيده را در سال 1300 ميلادي به هنگام سفر به مشرق زمين در سفرنامه خود ابراز كرده است. و هم اوست كه در جاي ديگر مي گويد كه « ايران سلطان فرش جهان» است. گذشته هاي دور را رها كرده و مروري به اجمال به قالي بافي آن در دو سه قرن گذشته مي كنيم كه كافي به مقصود بوه و ما را در حد كفايت در مسير و مراحل پيش رفت و تنزل فرش بافي كرمان قرار داده و بر علت هائي كه برقالي كرمان شهرتي چنين عالم گير بخشيده آشنا مي سازد

منحني پيش رفت قالي بافي كرمان نقطه اوج خود را در زمان صفويه و مرحله حضيض خود را در اوايل دوره قاجاريه، يعني زماني كه آقا محمد خان قاجار به سبب مساعدت اهالي كرمان با لطف علي خان دست به كشتار هولناك اهالي آن زد ثبت كرده است. بعد از اين مرحله منحني مورد بحث به حالت صعود درآمده و بعد از دو تنزل پي در پي كه مرحله هاي گذشتن از نقاط بحراني ديگر چون جنگ جهاني اول و بحران اقتصادي 1929 ميلادي است مسير خود را با سطح توليد قابل ملاحظه اي درحال حاضر به صورت صعودي ادامه مي دهد

در گذشته كرمام يكي ازتوليد كنندگان عمده پارچه هيا طاق شالي بود كه در اروپا وبه ويژه انگلستان معروفيت فراوان و هواخواهان بسيار داشت ولي بعد از آن كه استفاده از پارچه هاي شال از مد افتاد و هم چنين رقابت با پارچه هي شال باسمه اي ارزان قيمتي كه بافنده هاي انگليسي به بازار مي فرستادند براي بافنده كرماني ديگر مقرون به صرفه نبود و از ناچاري تعدادي از آن ها به قالي بافي روي آوردند.
كرمان از اولي شهرهاي است كه شركت هاي خارجي در آن كارگاه قالي بافي تأسيس كرده و صدور فرش را براي رفع نيازمندي هاي بازارهاي غرب از آن شروع كردند. نماينده هاي شركت هاي فروانسوي، ايتاليائي و انگليسي به امر توليد و تجارت قالي كرمان در اواخر قرن گذشته رونق فراوان دادند. سپس نمايندگان تجار امريكائي بودندكه درسال هاي بعد از جنگ جهاني اول به ميدان رقابت آمده و مشتريان پرو پا قرصي براي فرش هاي كرمان گرديدند

بازار مشتاق و پر تقاضاي امريكا براي فرش كرمان با تأسف پي آمد نامساعدي را نيز به همراه آورد و آن شيوع بد بافي و رواج گره هاي جفتي به خاطر به پايان بردن سريع بافت و عرضه سريع آن به بازار بود. عادت نكوهيده اي كه با تأسف در بافنده كرماني باقي ماند و نتيجه آن لطمه اي است كه بر شهرت فرش كرمان وارد آورده است

يكي از دلايل شهرت قالي پرآوازه كرمان فراواني نقش ها و طرح هاي جالب آن و استفاده از مجموعه متنوع رنگ هاي است كه با يك ديگر در تعادل كامل هستند. طراح كرماني هيچ گاه خود را در چند رنگ و نقش نكرده است. او هميشه سنت شكن بوده و با سرانگشت ماهر و تواناي خود همواره تخيلات نامحدود انساني را به درون فرش كشانديده است. آن زمان كه احساس نمود حاشيه و قاب بر متن فرش قيد است و فشار، آن را از ميان برد و حاشيه را با زمينه يكي كرد و گاه متن را از گل ها و نگاره هاي آذينه ها براي ساخت و ترنج را در ميان زمينه اي ساده جاي داد و طرح قالي هاي كف ساده را انداخت. خلاصه كلام نوآوري ها و بدعت هايش سبب شد كه از رقيب ديرين خود كاشان كه در بافت فرش هاي نفيس و زيبا سابقه اي طولاني و شهرتي بي نظير داشت تا حدودي پيشي گيرد و عمده دليل آن نيز اين بود كه بافنده كاشاني در طرح و رنگ محدودتري بافته بود.
دراينجا بي مناسب نيست كه از دو بافنده بسيار معروف و قديمي كرمان به نام هاي استاد حسين و استاد قاسم كرماني كه طرح هاي نقاشان قديمي را با مهارت و چيره دستي بر روي دارهاي قالي آوردند و فرش هاي نفيسي را از خود جاي گذاشتند يادآوري شود

طرح هاي معروفي كه در كارگاه هاي قالي بافي كرمان بافته مي شود عبارتند از : شاه عباسي لچك و ترنج، بُته اي، اسليمي لچك و ترنج، شاه عباسي و طُره ائي، شكارگاه، گوبلن ياكومه اي، گلدار سرتاسري، درختي سبزيكار، قاب قرآني، بند اسليمي، منظره بافي و چهره بافي، نزديك صد سال قبل بود كه كار چهره بافي در كارگاه هاي بافندگي كرمان رونق گرفت و از اين زمان به بعد هنرمندان كرماني با استادي تمام تصاويري از شخصيت هاي مذهبي وتاريخي و سياسي را بر روي فرش هاي خود نقش نمودند

پشمي كه در قالي بافي كرمان مصرف مي شود از منابع محلي و مقداري نيز از استان هاي خراسان و كرمانشاهان تأمين مي شود. مهم ترين مراكز توليد پشم اين استان عبارتند از : رفسنجان، بم، جيرفت و نواحي اطراف شهر كرمان. فرش هاي كرمام دو پوده و گاه سه پوده بوده و با گره هاي فارسي بافته مي شوند. رواج گره هاي جفتي و بدتر از آن بي گره بافي (كمانشي) كار دختران خردسال بافنده درفرش هاي جديد بافت كرمان و بي سليقه گي برخي از بافنده هاي كه فرش هاي كم دوام با حاشيه هاي كج وكوله و موج دار و شيرازه هاي زشت به بازار مي فرستند باعث عقب افتادگي فرش خوش سابقه كرمان دربازارهاي جهاني شده است. اين روزها كشوشر چين با تقليد استادانه اي از نقشه هاي قديمي و جالب كرمان و هم چنين نائين، فرش هايي با بافت بسيار شسته رفته با پشم هاي مرغوب و رنگ هاي درخشان شايد با استفاده از تكنيكي هاي كامپيوتري به بازارهاي غرب مي فرستند كه تهديدي است بسيار جدي براي تجارت و آينده فرش كرمان

تجارت اين نوع فرش در ابتدا آن چنان پردآمد مي شود كه يكي از تجار كليمي ايتاليا بر آن نام بركانا (BERKANA) را كه در زبان عبري به گونه اي معني بركت خدا را مي دهد مي نهد.
از نظر كيفيت و ظرافت بافت، غير از فرش هاي سفارشي در كرمان چهار نوع فرش بافته مي شود كه آن ها را با شماره هاي دو تائي 35/70 و 40/80 و 45/90 و 50/100 در بازار ميشناسند. تفسير اين شماره هاي دو گانه چنين است كه ارقام 70 و 80 و 90 و 100 نماينده تعداد تارهاي فرش در 7 سانتي متر عرض ورقم هاي 35 و 40 و 45 و 50 معرف تعداد رديف هاي گره در 7 سانتي متر طول فرش مي باشند و از آن جائي كه هر گره دو نخ از تارهاي فرش را در بر مي گيرد پس مي توان گفت فرش 35/70 به معني 35×35 گره در 49 سانتي متر مربع و فرش 40/80 به معني 40×40 گره در 49 سانتي متر مربع خواهد بود و همين طور الي آخر. براساس اين طبقه بندي تعداد گره هاي گروه هاي چهار گانه درهر دسي متر مربع تقريباً به قرار زير خواهند بود.
گروه اول 35/70 تعداد گره 2500
گروه دوم 40/80 تعداد گره 3260
گروه سوم 45/90 تعداد گره 4130
گروه چهارم 50/100 تعداد گره 5100
آب منطقه كرمان داراي خواص شيميائي خاص و مناسبي براي استفاده دررنگرزي است و نتيجه كار رنگرزان با استفاده از اين آب بسيار درخشان است

رنگ هاي به كار رفته در قالي هاي كرمان بسيار متنوع بوده و تعداد آن ها در هر فرش رقمي بين 15 تا 30 رنگ و بيشتر درزمينه هاي لاكي، آبي سرمه اي، سبز روشن، فيروزه اي، صورتي، نارنجي، بژ و ساير رنگ هاي كلاسيك مي باشند. اكثر اين رنگ ها كه تا گذشته نزديك دركارگاه هاي رنگرزي براي مصارف شال بافي و قالي بافي به كار مي رفتند از سري رنگ هاي طبيعي بودند. ولي در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم مقداري رنگ هاي جوهري به كارگاه هاي رنگرزي آن راه يافت ولي با وجود اين به طور كلي مي توان گفت جز در موارد معدود، پشم هاي مصرفي در قالي بافي كرمان همواره با رنگ هاي طبيعي و رنگ هاي شيميائي با ثبات رنگ مي شوند.
راوَر
  راور شهرك كوچكي است در حاشيه كوير لوت با توليداتي نه چندان زياد از لحاظ كميت ولي بسيار با اهميت از جهت كيفيت. فرش هاي آن در بازارهاي داخل و خارج از شهرت بي مانندي بهره مند هستند به گونه اي كه فرش هاي مرغوب و استثنائي كرمان را به نام « راور كرمان » مي نامند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.