صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
كاشمر
 
در شهر كاشمر كه سابقاً « تُرشيز» ناميده مي شده است فرش هاي متراكمي با گره هاي فارسي در سبك طرح هاي منحني گل دار با استفاده از نقشه هاي كاشان – كرمان- تبريز – ورامين بافته مي شود. طرح زير خاكي تبريز يكي از آن ها است كه گاه فاقد حاشيه بوده و تمامي سطح فرش از نقش هاي سر ستون هاي بناهاي تاريخي و گلدان ها و ظرف هاي قديمي پوشيده شده است.
بافنده هاي كاشمر بيشتر دراندازه هاي 2× 3 و 5/2× 5/3 و 3×4 مي بافند و به بافت قاليچه كمتر رغبت نشان مي دهند. استفاده از موادرنگ دار مصنوعي در بين رنگرزهاي كاشمري به دليل سهولت مصرف و ارزاني قيمت رواج فراواني دارد

سبزوار
در سبزوار و حومه آن با 6000 بافنده شاغل درآن فر ش هائي در الگوي طرح هاي افشان و نقشه ها و بناهاي تاريخي چون نقش داخلي گنبد شيخ لطف الله (اصفهان) با روش هاي بافت مشهد بافته مي شود ولي بافنده هاي آن برخلاف عادت، غير قابل تغيير همكاران مشهدي خود رغبت چنداني به مصرف رنگ هاي قرمز نشان نمي دهند و رنگ هاي مورد نظر خود را بيشتر درزمينه هاي بژ، نارنجي روشن، سبز و فيروزه اي انتخاب مي كنند

در نيشابور نيز مانند سبزوار فرش هائي مطابق الگوهاي بافت و نقش هاي متداول در خراسان فرش هاي كم و بيش مرغوبي بافته مي شود. بافنده هاي طبس اين روزها كه طرح ها و بافت هاي نائين مقبوليت عام يافته اند با استفاده از اين طرح ها فرش بافي خود را رونق قابل توجهي داده و تقليدي از فرش هاي اين شهر را در كيفيتي نازل تر و در ميزاني فوق العاده انبوه به بازار مي فرستند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.