صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
جوشقان
 
جوشقان شهركي كم اهميت از ديدگاه سياسي و جغرافيائي ولي به عكس مشهور در تاريخ قالي بافي ايران است. شهري كه بنا به گفته مورخين در دوران صفويه در ايام تابستان كارگاه هاي قالي بافي سلطنتي ازاصفهان به آنجا منتقل شده و بافت فرش هاي نفيسي كه تعدادي از آن ها زينت بخش موزه هاي بزرگ جهان است در آن ادامه مي يافته است. آرتورپوپ كه درقالي بافي گذشته ايران پژوهش هاي باارزشي نموده به اين باور رسيده بودن كه حتي بافت فرش هاي زربافت كه به نام فرش هاي لهستاني معروفيت دارند، به جاي كاشان در اين محل صورت گرفته است. ولي بي توجهي به صحت و سقم گفته محققان نامبرده و اين سابقه تاريخي يادآور مي شويم كه فرش هاي جوشقان در حال حاضر نيز با پشم مرغوب و خامه دست ريس وبافت ريز آن( با تراكم 2000 تا 3600 گره در دسي متر مربع) و شفافيت و ثبوت رنگ هاي طبيعي و طرح هاي جالب كه اكثراً درسبك شاخه شكسته به بازار عرضه مي شوند مي توانند شايسته هر گونه توجه و تحسيني باشند

در ميمه كه در هجده كيلومتري جوشقان قرار دارد فرش هائي مشابه با جوشقان بافته مي شود

با اشاره اي كوتاه و سريع به برخي ديگر از مراكز قالي بافي اصفهان به شهري معروف در تحت حاكميت سياسي اصفهان، اما در عرصه هنري و قالي بافي هماورد و رقيب، يعني كاشان قدم نهاده و قالي بافي را در آن از زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم.
در مباركه و مورچه خورت فرش هايي شبيه به قالي هاي اصفهان و درفريدن فرش هايي مطابق با طرح هاي موزائيكي بختياري و در راستاي شهركي در ميان راه كاشان به نائين، فرش هائي در پيروي با طرح ها و روش هاي بافت نائين بافته مي شوند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.