صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
همدان
 
استان همدان يكي از مناطق با اهميت قالي بافي ايران از لحاظ كميت و تعداد است و در آن بيشتر از هر منطقه ديگر ايران فرش بافته مي شود. اكثر فرش هاي آن به صورت تجاري و متوسط بافته مي شوند از جمله قاليچه هاي دوذرعي درشت بافت و ارزان قيمتي كه در بازار اصطاحاً به نام « موصل» شهر يافته اند. در ميان انبوه توليدات اين استان گاهي نيز به فرش هاي مرغوبي كه تحت نظارت واحدهاي شركت سهامي فرش ايران بافته شده اند بر مي خوريم

قالي باف هاي چيره دست همدان با استفاده از پشم هاي ظريف و براق گوسفندان محلي و رنگ هائي كه بيشتر از منابع گياهي تأمين مي شوند و فرش هاي بادوام و نسبتاً جالبي را در حداكثر توليد به بازارهاي داخل و خارج مي فرستند

در گذشته هائي نه چندان دور كناره هائي با رنگ طبيعي و از پشم شتر درهمدان بافته مي شد كه براي مفروش نمودن راهروهاي تنگ و تاريك ساختمانهاي اروپائي مناسبت فراواني داشت ولي امروزه به لحاظ عدم توليد پشم شتر، بافت اين نوع فرش ها به بوته فراموشي سپرده شده است

فرش هاي همدان در سبك هاي منحني و شاخه شكسته و گاهي هندسي و اغلب با طرح هاي ترنجدار، دسته گل، بُته اي، بندي دسته گل، هراتي، ايلياتي و ظل السلطان بافته مي شوند. طرح هاي آن از منطقه اي به منطقه ديگر تغيير مي كند به اين ترتيب در شهرها و دهاتي كه در مجاورت استان اراك هستند نقشه ها درتحت تأثير طرح هاي آن استان قرار مي گيرد و در مراكز قالي بافي مجاور بيجار و زنجان بافت فرش با الهام از طرح هاي كردي كم و بيش مطابق نقشه هاي متداول در اين مراكز تغيير حالت مي دهند. اين فرش ها گاهي نيز از نظر طرح با فرش هاي مشهد و كرمان اندكي شباهت پيدا مي كنند كه ملاك تشخيص آن ها در اين موارد گره هاي به كار رفته و رنگ هاي مصرفي و ساير ويژگي هاي بافت مي باشد. بافته هاي همدان بيشتر يك پوده و از نوع پرگوشت و ضخيم و بادوام بوده و گره هاي آن از نوع تركي مي باشد. فرش هاي همدان با نقشه هاي ساده و رنگ هائي كه اكثر منشأ‌ گياهي دارند در زمينه هاي قرمز،‌ سرمه اي ، بژ و ساير رنگ هاي كلاسيك بافته مي شوند.
در همدان مقياس چارك را كه معادل 26 سانتي متر است براي اندازه گيريهاي مورد نظر در دست بافت هاي خود به كار مي برند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
  hamedan   hamedan   hamedan  
             
  hamedan   hamedan   hamedan   
             
  hamedan   hamedan   hamedan  
             
     
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.