صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
بافت هاي عشاير برچالو
 
در منطقه اي محاط شده در بين شهرستان هاي همدان، تفرش و فراهان طايفه اي ازتركان كه بنابر شواهد تاريخي نسبت آن ها به هلاكوخان مغول مي رسد فرش هائي كه يك پوده و پرز بلند اغلب در سبك گلدار با طرح هاي لچك و ترنج مي بافند. ترنج دايره اي شكل قاليچه هاي اين طايفه با دو سر ترنج بزرگ كه در حقيقت دو گلدان مملو از دسته هاي گل هستند و با رنگ هاي شاداب برزمينه عاجي فرش جلوه خاصي دارند. حاشيه اين قاليچه ها كه بيشتر در اندازه هاي دو ذرعي و ذرع و نيم يافته ميشوند مانند غالب فرش هاي نواحي غربي ايران از سه نوار تشكيل شده و نوار مركزي بطور معمول دررنگ آبي تيره است

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.