صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
بيجار
 
شهرستان بيجار مركز اداري وسياسي منطقه گروس و دومين مركز با اهميت استان كردستان در تمامي زمينه ها از جمله قالي بافي مي باشد. در اين شهر همواره فرش هائي با گره تركي و با تراكم به نسبت قابل توجه بافته مي شده است(از 1000 تا 3600 گره در دسي متر مربع)

بافنده هاي بيجار سخاوتمندانه نخ هاي پود را حتي تا پنج نخ از ميان تارهاي فرش مي گذارنند به اين جهت و همچنين با لحاظ بلند بودن پرزها، فرش هاي آنان سنگين بوده و به سهولت نمي توان آن ها را تا كرد و هنگام جابه جائي بهتر است كه آنها را لوله كرد چه در غير اين صورت احتمال شكسته شدن و پاره شدن فرش وجود دارد

درشهر بيجار و دهات مجاور آن بر روي حدود 8000 دار قالي، نزديك 16000 بافنده به كار بافت فرش هاي خوش رنگ و رو و بادوام و پرگوشت ولي با تأسف اغلب تا حدودي كج و كوله اشتغال دارند. عيبي كه صرفاً با تعويض دارهاي كهنه و قديمي با دستگاه هاي جديد و فني با سردارها و زير دارهائي خدنگ و استوار به كلي مرتفع مي شود. شايد به جرأت بتوان گفت اگر اين نقص كج و كولگي و هم چنين اصراف در به كاربردن نخ هاي اضافه پود در فرش هاي بيجار نبود قالي و قاليچه هاي اين ناحيه با طرح هاي بسيار زيبا و رنگ هاي شاداب و باثبات و پشم هاي مرغوبشان مقام شايسته ترين در مجموعه فرش هاي ايران به خود اختصاص مي دادند

فرش هاي بيجار در اندازه هاي متغير، از پشتي تا فرش هاي بزرگ 15 متر مربعي بافته مي شوند. بافت كناره در اين شهر رواجي ندراد. بافنده بيجار براي پيگري طرح و نقشه داشتن فرشي قرينه در كنار دار قالي را كه به آن واگيره گفته مي شود بر نقشه ها ميلي متري و رايج ترجيح مي دهد

رنگ هاي مورد مصرف در قالي بافي بيجار بيشتر در زمينه هاي قرمز، آبي روشن، صورتي، آبي سرمه اي، بژ و نارنجي مي باشد. در فرش هاي آ» مانند بافته هاي برخي از مناطق غربي ايران گاهي كيفيت دورنگي ناگهاني نيز ديده مي شود

بهترين فرش هاي اين ناحيه را بافنده هاي ايل شاهسون از تيره امير افشاري كه در شمال بيجار و اطراف تكاب زندگي مي كنند مي بافند. بدين جهت گاهي فرش هاي آنان بابافت هاي ايل افشار كه در حوالي كرمان هستند مشابهت پيدا مي كند

طرح هاي بيجار و روش هاي بافت آن كم و بيش متمايز از فرش هاي سنندج مي باشد فرش هاي آن ها اغلب در سبك گلدار و يا شاخه شكسته بافته مي شوند. طرح هاي مسلط در اين شهر عبارتند از طرح هاي ترنجدار كه اغلب ترنج ها بزرگ بوده و در طرفين بالا و پائين آن دو سر ترنج ديده مي شود. گاهي اوقات اين سر ترنج ها به پلاك هائي كه در متن آن ها اسامي اشخاصي نوشته شده است منتهي مي گردد. اگر برخي ازفرش هاي بيجار از نظر طرح و رنگ با فرش هاي ترنجدار سنتي كاشان مشابهت پيدا كنند از روي نوع گره، ارتفاع پرز و تراكم الياف فرش مي توان آن را ازيكديگر تميز داد

دربيجار طرح هراتي لچك و ترنج را نيز مي بافند. بافنده هاي بيجار نقش هراتي را بر طبق گوناگوني در طرح هاي خود وارد مي كنند گاهي اين نقش هارا در ميانه ترنج شش گوشه اي كه در متن ساده فرش معلق است قرار مي دهند و گاهي نيز ترنج بزرگي مستور شده با موتيف هاي گلدار را در زمينه اي پوشيده شده از نقش هاي هراتي جاي مي دهند كه با وجود آن ها با برخي از طرح هاي تلفيقي بُته اي – هراتي ساروق مشابهت پيدا مي كنند معهذا يك مشخصه اختصاصي براي فرش هاي بيجار به شمار مي روند.از ديگر طرح هاي مورد علاقه بافنده هاي اين شهر طرح ظل السلطان و هم چنين طرح گل بُته اي تكراري مشابه برخي از طرح هاي قره باغ قفقاز مي باشد. در اين جا بايد ياآور شد كه در قرن نوزدهم نقش هاي بعضي از فرش هاي ايران تا حدودي متأثر از طرح ها و موتيف هاي اروپائي به خصوص فرانسه شد و ما اين تأثير هنر را در برخي از فرش هاي گلدار كرمان و فراهان و از آن جمله فرش هاي با دسته گل سرخ در بيجار را مي توانيم مشاهده كنيم. اين طرح ها (دسته گل سرخ) در انواع مختلف در ميان طراحان به نام « گل فرنگ» شهرت دارند

طرح هاي گل و بلبل، گلدار سرتاسري با نقش خرچنگ با توده هاي ابر چيني در حاشيه و هم چنين گلدار سرتاسري با گل هاي هشت پر (بُته اي كردستاني) با حاشيه هراتي از ديگر طرح هاي متداول دراين شهر است كه بافنده هاي ماهر بيجار با استادي تمام آن ها را مي بافند

بافنده هاي تيره كاكابرو كه در شمال سنندج زندگي مي كنند فرش هائي دو پوده- سنگين و بادوام و بيشتر در شكل كَلگِي با رنگ هاي آبي تيره- قرمز آجري وهم چنين رنگ هاي روشن سبز و طلائي با بازارهاي سنندج و كرمانشاه مي فرستند. فرش هاي آنان با نقش هاي هندسي ايلياتي تزئين شده است. گاهي از طرح مزلقان مي بافند و گاهي به طرح هاي نهاوند متمايل شده و نگاره هاي آنان را در متن فرش هاي خد مي آورند. گاهي در برخي از فرش هاي ترنجدار اين تيره سر ترنج ها به شكل نيم تنه لباسي در بالا و پائين ترنج شش گوشه مياني در يك زمينه ساده به چشم مي خورند كه شكل هائي زيبا و دكوراتيو ولي به كلي غير متعارف مي باشند. مانند ساير بافنده هاي كرد حاشيه سماوري(قوري بيجار) و حاشيه شير شكري را بيشتر پسنديده و متن فرش هاي خود را با آن ها قاب مي كنند

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.