صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
انجيلاس
 
در انجيلاس واقع در جنوب شهر همدان بهترين فرش هاي اين استان بيشتر با طرح هراتي و با بهترين الياف بافته مي شود و در نتيجه بهاي آن ها نيز بالاتر از ساير بافته هاي همدان مي باشد. بطوركلي طرح هراتي نقش بسيار موفقي در ميان مجموعه طرح هاي ايراني بوده است و اگر آن را با ظرافت و حوصله و با رنگ آميزي گرم و حساب شده آن چنان كه درانجيلاس معمول است ببافند توفيق زيادي به همراه خواهد داشت. طرح هراتي كه در اين ناحيه بافته مي شود فاقدترنج است و با لچك هاي مثلثي شكل آن با زمينه فيروزه اي تعادل رنگي دل پسندي را ارائه مي دهد.
اسد آباد
در بخش اسد آباد درسره راه همدان به كرمانشاه دو ذرعي هائي با طرح هراتي بدون ترنج و با بافت خشن در زمينه قرمز بافته مي شود.
در علمدار نيز فرش هائي درا ندازه هاي دو ذرعي و ذرع و نيم با طرح هراتي بدون ترنج با لچك هاي مثلثي شكل كوچك در زمينه هائي بيتشر آبي رنگ مشابه فرش هاي اسد آبادي بافته مي شود.
خَمسه
در شمال شرق مهربان بخش خمسه قرار دارد كه در دهات آن قاليچه هاي كوچك ونامرغوبي كه در بازار به نام « موصل زنجان» معروفيت دارند بافته مي شود

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.