صادرات فرش ایران

  persiancarpetexport
farsi    english    italy
صفحه اولدریاره ماتماس با ماسئوالاتتنوع
همکاری
hand shake
حمل دریائی
ship
سرویس مناسب
keybord
حمل هوائی
cargo
رنگهای زنده
color
  seperator
بافته هاي ايل افشار
 
افراد ايل افشار دراصل از تركمن هائي هستند كه در ابتدا در ناحيه قفقاز و اطراف درياچه ارميه سكونت داشتند و سپس دردفعات متوالي به دستور شاهان صفوي و هم چنين نادرشاه افشار به اطراف كرمان كوچانيده شده و دراين مناطق رحل اقامت افكندند. تيره هائي از اين ايل به نام هاي جهانشاهي، عموئي و بوكاكي امروزه در حوالي سيرجان، بافق و شهر بابك و حوالي كوه لاله زار و در اطراف كرمان و هم چنين شهرستان ني ريز در استان فارس سكونت دارند.

فرش هاي افشاري بيشتر يك پوده و با پشم هاي مرغوب و در اندازه هاي ذرع و نيم و سجاده هاي پهن با رنگ هاي قرمز خفه، ابي تيره مايل به سياه، قهوه اي، ارغواني، و عاجي كه اكثر منشأ گياهي دارند بافته مي شوند. تار و پود فرش هاي آن تمامي از پشم است. آن ها اين روزها با قبول برخي از عادت هاي بافندگي شهري، گاهي گلداري نيز قاليچه هائي دو پوده با تار وپود پنبه اي مي بافند. گره فرش هاي آنان بسته به محل بافت و عادت بافنده از انواع فارسي و تركي است. بنابر سنت هاي كلي عشايري، بافندگان اين ايل گاهي نيز به بافت گليم و خورجين و رواسبي و غيره مي پردازند.
نقش فرش هاي اين ايل تا حدودي تحت تأثير طرح هاي قفقازي است. فرش هاي آنان اغلب در سبك هاي هندسي از دار پائين كشيده مي شوند. از طرح هاي متداول در بين آن ها طرح هاي بُته اي، مشبك لوزي، گلداني، گلدار سر تاسري و پنج ترنجي، طرحي مرغي و گل فرنگ را نام مي بريم

rug
آباده
افشار
آنجلاس
اراک
اردبیل
آذربایجان
بلوچ
بیجار
بیرجند
برچلو
اصفهان
فراهان
فارس
گبه
بختیار
قرجه
قلتق
قم
همدان
هریس
جوشقان
کاشان
کاشمر
کرمان
خراسان
کردستان
لیلیان
لرستان
ملایر
مرند
مشهد
نهاوند
نائین
سنندج
سراب
ساروق
شهرضا
شیراز
تبریز
تفرش
تهران
ترکمن
یزد
زنجان
rug
 
  afshar   afshar   afshar  
             
  afshar   afshar   afshar  
             
  afshar   afshar   afshar  
             
  afshar   afshar   afshar  
             
  afshar   afshar   afshar  
     
© PERSIANCARPETEXPORT Corporation. All Rights Reserved.